ما را در هرچه بهتر کردن وبلاگ هنرستان یاری کنید

بخشش ، عشق ، اعتماد - هنرستان پسرانه نمونه دولتی شهید علی نصیرزاده
X
تبلیغات
رایتل

بخشش کنید اما ، نگذارید از شما سو استفاده شود . 

عشق بورزید ، اما نگذارید با قلبتان بدرفتاری شود . 

اعتماد کنید ، اما ساده و زود باور نباشید . 

حرف دیگران را بشنوید ، اما صدای خودتان را از دست ندهید

هنرستان شهیدنصیرزاده - مددی