ما را در هرچه بهتر کردن وبلاگ هنرستان یاری کنید

ده ویروس نابودگر کلامی - هنرستان پسرانه نمونه دولتی شهید علی نصیرزاده
X
تبلیغات
رایتل
ده ویروس نابودگر کلامی

1. نصیحت تکراری
2. تذکر مداوم
3. سرزنش
4. منت گذاشتن
5. مقایسه کردن
6. جر و بحث کردن
7. برچسب منفی زدن
8. پیش بینی منفی(نفوس بد)
9. گله و شکایت مداوم
10. متهم کردن

 ویروسها را  از خود برانیم

هنرستان شهیدنصیرزاده - مددی