ما را در هرچه بهتر کردن وبلاگ هنرستان یاری کنید

سلام - هنرستان پسرانه نمونه دولتی شهید علی نصیرزاده
X
تبلیغات
رایتل

وارد هر جایی که می شوید با سلام وارد شوید
سه مفهوم  سلام :
یک- نام خدا
دو - دعای عام
سه- اجازه ورود

هنرستان شهیدنصیرزاده - مددی