ما را در هرچه بهتر کردن وبلاگ هنرستان یاری کنید

ثروت های دوازده گانه - هنرستان پسرانه نمونه دولتی شهید علی نصیرزاده
X
تبلیغات
رایتل
1.رویکرد ذهنی مثبت.

2.تندرستی واقعی.

3.هماهنگی در روابط انسانی.

4.رهایی از ترس.

5.امید به موفقیت.

6.نیروی ایمان.

7.اشتیاق به بخشش و سهیم شدن داشته های خود.

8.عشق ورزیدن به کار.

9.تعصب نداشتن به همه موضوعات.

10.انضباط شخصی.

11.توانایی درک دیگران.

12.امنیت اقتصادی.


هنرستان شهیدنصیرزاده - مددی